Allerede kunde? Logg inn

Kundestøtte & FAQ

Klikk for å laste ned brukermanualer

 

Avvikbehandling

Avvikbehandling

I følge med forebyggende brannvern, skal det registreres avvik for å kunne rette opp feil i forbindelse med brannvern, men det er også viktig å registrere avvik for å kunne evaluere sikkerheten på installasjoner og bygning i bruksperioden. 

 

        Opprettelse av avvik kan gjøres fra flere plasser:

  •  "hovedmenyen" Avvik/åpne avvik/nytt avvik
  •  "hovedmenyen" Installasjoner/drift- i fm. Utførelse av service
  •  "hovedmenyen" Egenkontroller/drift- i fm. Utførelse av egenkontroll
  •  "hovedmenyen" Brannobjekt/Branntilsyn- i fm. Utførelse av tilsyn

        De som registrere et avvik har alltid tilgang til avviket via sin tilgangsnivå,

        og kan følge med på fremdriften av avviket.

 

Forklaring til skjema

Pkt. 1 Avviket ;

Overskrift på avviket bør benevnes enkelt, slik at de er lett forståelig hva avviket omhandler

Pkt. 2 Koblet mot;

 Denne informasjonen blir automatisk registrert, dersom avviket registreres fra eks. service eller egenkontroll

Pkt. 3 Knyttes til installasjon;

Under dette punktet kan man velge installasjon som er registrert på bygget. Registrering under pkt. 2 og 3 er viktig iht senere evaluering av type avvik .

Pkt. 4 Kommentar;

Fritekst der en kan forklare hva avviket består i , hvor det er forekommet.

Pkt. 5 Automatisk mail til;

Hentes automatisk fra hovedmeny på den personene som er registret som hovedansvarlig for brannvern i bygget. Se meny "Organisering/mailmottaker"

 

 

Delegering av ansvar for utbedring av avvik, har to muligheter. Kun et av alternativene skal benyttes. 

 1. Dersom drift eller andre i brannvernorganisasjonen skal utbedre avviket, skal pkt. 6 benyttes.
 2. Dersom en ønsker at leietaker skal utbedre avviket, skal pkt. 8 benyttes.

Den som får tildelt oppgaven, vil bli varslet vi mail

 

Pkt. 6 Ansvarlig for avviket;

Under dette punket kan en velge hvem som skal ha ansvaret for utførelsen av avviket. Ansvarlig velges fra egen liste som er hentet fra meny " Administrasjon/personer"

Pkt. 7 Utbedres av;

Her er det fritekst der en kan oppgi hvem som skal utføre oppdraget, eksempel rørlegger, tømrer etc.

Pkt. 8 Hvis leietaker; 

Under dette punktet kan en velge hvilke leietaker som skal utbedre avviket. Under valgmenyen kan det velges navn på enten hoved- eller reservekontakt hos den aktuelle leietaker  

Pkt. 9 Forfall;

Under dette punktet, kan en sette frist for når avviket skal være lukket. Dersom ikke annet oppgis, settes fristen en uke etter registering.

Pkt. 10 Aktivitetsliste ;

Her skal avviket fremdrift registres, frem til det enten er lukket eller avvist. Dette enkel oppsette er ment for å kunne informere alle som er involvert i avviket, om avvikets fremdrift.  

Pkt. 11 ;

Husk å trykke lagre ved alle endringer i skjema

 

Hvordan opprette ny leietaker og personer hos leietakere?

Hvordan opprette ny leietaker og personer hos leietakere

Opprettelse av nye leietakere kan kun utføres av dem som har bruker/passord ("superbruker")

tilgang i probrann.no

 

 • Opprette ny leietaker:

    Se steg for steg i bildet under.

    Trykk på meny (1) Leietaker

    Trykk på undermeny (2) Admin

    Du vil da få opp bilde som vist i fig. 1 ved å trykke på (3) + NY LEIETAKER

    Du vil da få opp bilde som vist i fig.2, der du legger inn nødvendige opplysninger

 

 • Dersom det er et ønske om å legge inn flere personer som leietaker, benyttes (4) ansatte under den enkelte leietaker.

    Her kan du legge inn navn og e-post, samt velge den personen som skal ha ansvar hoved-

    eller  reservekontakt.

 

 

Hvordan legge inn nye personer/navn i Probrann.no?

Forklaring på ansvar for personer som er lagt inn i probrann.no  

Brannboken (Probrann.no)  er inndelt i to "ansvarsområder"  

Personer som skal ha tilgang eller på annen måte benytte Probrann.no, må derfor legges inn på et av "ansvarsområdene" . 

 

Nivå 1

Eiers ansvar ( "superbruker" ) 

 • Under meny : "Administrasjon/Personer" legges personer som har ansvar i fm. "forebyggende brannsikkerhet". Dvs. Eiere/forvaltere/ driftsansvarlige/vaktmestere etc. (se Fig.1).
 • Brukerne legges inn med minimum navn og e-post.                                                                                Dersom de skal ha tilgang til Probrann.no som "superbruker" gis det brukernavn og passord.                Ellers vil personen kun ha tilgang til probrann.no via tildelte oppgaver, som "ansvarlig utførende" på servicekontroll, egenkontroller og avvik.                                                                                                        Dette foregår via tilsendt E-pos med link til "Vaktmester-app 

 

Nivå 2

Brukers ansvar (Leietaker-app)  

 • Under meny; "Leietakere/Admin" kan brukere legges inn ved å trykke på "Ansatte" under en bestemt leietaker (se Fig. 2). 
 • På dette nivået registreres personer som normalt er leietakere / brukere av bygget. Personene legges inn med minimum navn og e-post og får tilgang til probrann.no "Leietaker-app"  tilsendt via e-post med link til "leietaker-app" 
 • Se under meny; Leietaker/Leietaker-app.                                                                                                      Her det er mulig å sende link til alle eller enkelt personer( se Fig. 3).                                                          Link til Leietaker-app sendes herfra, 
  • enten til en enkelt kontaktperson (klikk på personen) 
  • eller til begge kontaktpersonene for denne leietakeren 
  • eller til alle kontaktpersoner for alle leietakere i bygget (egen knapp, klikk og VENT til ferdig) 

  

Fig. 1  

 

Fig. 2  

 

 

Fig. 3  

 

 

Hvordan endre kontaktperson hos leietaker?

Endre reserve / hovedkontakt på leietakere

 

Dersom en ønsker å endre "Hovedkontakt" eller "Reservekontakt" hos leietakere må følgende prosedyre følges: 

 

 • Gå inn på meny Leietakere/Admin trykk på "ansatte" ( se Fig. 1) og legg inn person som mangler. 
 • Trykk på ny ansatt og legg inn minimum navn og E-pos adresse ( se Fig. 2) 
 • Velg om person skal være "Hovedkontakt" eller "Reservekontakt" ( Se Fig. 2) 

 

Dersom personen allerede er lagt inn som leietaker kan en endre "Hovedkontakt" eller "Reservekontakt" ved å trykke på redigerings knappen for valgte person.  

Velg deretter om person skal være "Hovedkontakt" eller "Reservekontakt" ( Se Fig. 2) 

 

  

 

Fig. 1  

 

 

Fig. 2